Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME İÇERİĞİ
 
1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)" olarak anılacaktır.)

AD- SOYAD: Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)

ADRES: Kurtuluş Mahallesi 1432 Sokak No 1/A  İskenderun/HATAY

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde rezervasyon konusu bedeli ve varsa ek talep ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm).

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesini, www.ayasisostravels.com adresinde görebilirsiniz.

REZERVASYON YAPAN : Bir etkinliği veya hizmeti Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL veya HİZMET : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları veya hizmetleri ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesi(www.ayasisostravels.com) üzerinden elektronik ortamda rezervasyonunu yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet bedelinin satışı ve ifa edilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Ayas İsos Turizm Seyehat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi (Ayas Turizm)

Adres : Kurtuluş Mahallesi 1432 Sokak No 1/A  İskenderun/HATAY

Telefon : +90 326 617 67 17

Faks : +90 326 617 67 27

E-posta : info@ayasisostravels.com

 

5. ALICI REZERVASYON BİLGİLERİ

Rezervasyon eden kişi
Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. REZERVASYON YAPANIN VARSA KURUMSAL BİLGİLERİ

Ad/Soyad varsa Kurumsal Unvan: 

Adres: 
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

7. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ

1. Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, adedi, net ve doğru bilgileri, net ve açık şekilde bilgilendirilmeleri) Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özelliklerini kampanya/indirim/etkinlik süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya/indirim/etkinlik tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmetin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Hizmet Açıklaması

Kişi Sayısı

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Rezervasyon vergi Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Satıcı Web Adresi

Teslim Edilecek kişi sayısı

Fatura Ayrıntı Bilgileri

Alıcının Adresi

Rezervasyon Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Hizmet içeriği tüm işlemlerin masrafı ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura, her rezervasyon sırasında online fatura olarak rezervasyon eden kişilerin/kurumların e-mail adresine otomatik online gönderme sistemi ile teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) tarafından ALICI' ya verilmesi gereken e-mail adresi, rezervasyonu verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir hizmetin, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği e-mail adrese kişi ve/veya kuruluşa otomatik olarak bir nüshası kopyalanıp teslim edilir. Bu süre içinde hizmetin ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, rezervasyonda belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konu online satış veya rezervasyonlar içinde aynı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

9.4. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

9.5. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin uygulanması için işbu sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği elektronik posta adresindeki kişi ve/veya kuruluşa gönderilmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)'e ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde tüm gideri Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait olacak şekilde Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmet süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da rezervasyonun iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa edilme süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’den talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından rezervasyonun iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, rezervasyonun ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)'in, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; değişiklik ve iptal koşulları çerçevesinde hizmeti kabul ederek alacaktır. Teslim alınan hizmetin uygun olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya ifa edilmesinden evvel, rezervasyonda kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede rezervasyon dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e ait internet sitesinin üzerinden, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin hizmet satışına ilişkin olması durumunda, rezervasyonun kendisine veya gösterdiği e-posta adresteki kişi/kuruluşa gönderme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin rezervasyonu reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflarAyas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’e aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)'e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve rezervasyonun işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen rezervasyonun faturası, (İade edilmek istenen rezervasyonun faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek rezervasyonların eksiksiz olarak zamanında ifa edilmesi gerekmektedir.

d) Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde bedeli iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir değişiklik olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’ in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde rezervasyonun veya hizmetin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişikliklerden ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm) tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan tek kullanımlık hizmetler, kötü hava koşulları veya  bozulmaya meyilli hava tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan rezrvasyonlarda, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ifa edilmemesi, rezervasyon teslim edildikten sonra başka hizmetlerle karışan ve ifası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan hizmetler, Abonelik veya websayfası üyelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin adisyonlarda, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya müşteriye anında teslim edilen gayrimaddi rezervasyonlar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dergi, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama durumunda ALICI tarafından unutma, gecikme veya baika bir belirtili sebep olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği hizmete ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm), rezervasyonun gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Ayas İsos Turizm Seyahat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi(Ayas Turizm)

ALICI:

TARİH:Mesajlar {{unread_count}}
... ile mesajlaş {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Siz: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}